Privatpersoner

Hos oss arbetar du med dina tankar, känslor, attityder och handlingsmönster. Du blir medveten om hur de påverkar dig och lär dig hur du kan förändra dem. Utgående från din nuvarande situation arbetar vi mot tydliga mål, ser på möjligheter och lösningar. Genom coachande frågor och övningar får du klarhet i vad du vill och hur du önskar att ditt liv skulle se ut.

 

Det kan handla om att du vill:

  • göra en livsstilsförändring
  • förbättra en prestation
  • byta bana eller karriär
  • hantera stress, rädslor och oro
  • få mer energi och ökad motivation
  • jobba med din självkänsla och ditt självförtroende
  • prata om ett dilemma

 

Priser:

80€/första träffen (90 minuter)

75€/andra träffen (60 minuter)

Paketpris:

210€/tre träffar

325€/fem träffar

600€/tio träffar

 

Priser för ungdomar och unga vuxna under 26 år:

55€/första träffen (90 minuter)

50€/andra träffen (60 minuter)

Paketpris:

140€/tre träffar

220€/fem träffar

400€/tio träffar