Muskulär avslappning

Lyssna så ofta du vill!

Hur medveten är du om dina muskulära spänningar i kroppen?

En hög muskulär grundspänning slösar på kroppens resurser. Den tömmer dina energiförråd, du blir fortare trött och kan känna smärta i olika delar av kroppen. Vanliga symptom är huvudvärk, magont, ont i nacke, axlar eller rygg. För hög muskulär grundspänning i kroppen påverkar också dina tankar.

 

Vilken nytta har du av muskulär avslappning?

 

Den muskulära avslappningen är grunden till mental träning. Regelbunden avslappningsträning sparar på din energi, ger dig vila och möjlighet till återhämtning. Din minnes- och koncentrationsförmåga förbättras och du får en bättre sömn. Samtidigt ger dig den muskulära avslappningen mental avslappning. Du kan då känna ett tillstånd av lugn, trygghet och balans.