Företag

Då vi jobbar med företag använder vi oss av den mentala träningens metoder. Det ger medarbetare som har nycklar till effektiv återhämtning och självutveckling. Företaget får gladare, friskare, mera kreativa och lösningsorienterade anställda. Personer, som kan tillämpa metoder och verktyg inom mental träning, har tillgång till en klar strategi för att nå resultat och uppställda mål.

Vi erbjuder skräddarsydda föreläsningar, föreläsningsserier och arbete i mindre grupper, där temat bland annat kan vara:

  • Stresshantering, återhämtning och välmående
  • Att sätta upp strategier och nå tydliga mål
  • HIJKL- hjärnkunskap, inspiration, jag-bild, kreativitet och livsglädje
  • Att starta eller sluta – en lätt väg till förändring
  • Roligt på jobbet – en attitydfråga

Kan ditt företag ha glädje av anställda som får individuell mental träning?

I individuell mental träning utgår man från klientens egna behov som yrkes- och privatperson. Mental träning är en effektiv metod för den som vill ha bättre balans i tillvaron, förändra begränsande tanke-, attityd-, känslo- och handlingsmönster, lära sig metoder för att nå nya mål och resultat och uppleva ökad kreativitet och energi. Allt detta gagnar också företaget.