Yritykset

Kun työskentelemme yritysten kanssa käytämme mentaalisen valmennuksen menetelmiä. Yrityksesi työntekijät oppivat keräämään voimia ja kehittämään itseään. He ovat iloisempia, terveempiä, luovempia ja ratkaisunhakukeskeisempiä. He osaavat hyödyntää mentaalisen valmennuksen menetelmiä ja työkaluja ja heillä on selkeä toimintasuunnitelma, jonka avulla he pääsevät tuloksiin ja asetettuihin tavoitteisiin.

Tarjoamme yksilöllisesti suunniteltuja luentoja ja luentosarjoja sekä pienryhmätyöskentelyä, aiheina mm:

  • Stressinhallinta, palautuminen ja hyvinvointi
  • Strategioiden laatiminen ja tavoitteiden saavuttaminen
  • AIMLE – aivotieto, inspiraatio, minä-kuva, luovuus ja elämänilo
  • Aloittaa tai lopettaa – helppo tie muutokseen
  • Hauskaa työpaikalla – asennekysymys

Miten yrityksesi hyötyy, kun työntekijät saavat yksilöllistä ohjausta?

Yksilöllisessä ohjauksessa lähtökohtana ovat asiakkaan omat ammatilliset ja henkilökohtaiset tarpeet. Mentaalinen valmennus on tehokas menetelmä kaikille, jotka pyrkivät tasapainoiseen elämään, haluavat muuttaa rajoittuneita ajatus-, asenne-, tunne- ja toimintamallejaan, oppia uusia keinoja saavuttaa tavoitteita ja tuloksia sekä kokea, kuinka luovuus ja toimintatarmo kasvavat.

Kaikki tämä on myös yrityksen hyödyksi.