Mental Träning

Vad är Mental Träning?

a

Mental träning är för hjärnan vad fysisk träning är för kroppen

Mental träning bygger på modern forskning och innebär att systematiskt träna hjärnan, så att man kan leva livet i bra balans, stå stadigt i motgångar, ha plus-hälsa, se ljust på framtiden och lära sig metoder för att sätta upp och nå sina mål. Det är en effektiv metod för den som vill förändra tankar, känslor, attityder och handlingar för att fungera bättre både privat och i arbetslivet.