Ungdomar

Mental träning för ungdomar och unga vuxna

Vilka är fördelarna för dig med att träna mentalt?

 

Mental träning borde vara ett självklart ämne i alla skolor och på alla utbildningsnivåer. Mental träning är hjälp till självhjälp. Du lär dig klara av motgångar och bli stark av dem. Du lär känna dig själv på djupet och om du har tankar, känslor, attityder och dåliga vanor som hindrar dig, så går de att förändra. Du hittar dina inre drivkrafter, dina drömmar och mål och viktigast av allt; du lär dig hur du skall nå dem. Att träna mentalt ger dig en stadig grund att stå på för resten av livet och får dig att se ljust på framtiden. Du kan välja mellan att träna individuellt eller i grupp. Alla har nytta av mental träning!

 

Hur går individuell träning till?

Vid individuell träning träffar du vanligen din mentala tränare två till fem gånger. Då är ditt liv och din framtid i totalt fokus. Redan efter den första träffen har du en mycket klarare bild av ditt nu-läge och en handlingsplan för att nå nya resultat och mål och hitta lösningar på eventuella problem. Du får en handlingsplan att följa och ljudfiler att lyssna på. Dessutom har du telefon-, sms- eller mailkontakt med din mentala tränare också mellan träffarna.

 

Priser för individuell mental träning:

55€/första gången (90 minuter)

50€/andra, tredje, fjärde….. gången

 

Hur går gruppträning till?

I grupper på sex till tolv personer träffas man varannan vecka vid fem tillfällen. Fakta varvas med olika övningar, diskussioner och ditt eget personliga utvecklingsarbete. Träffarna är avslappnade, positiva, inspirerande och ger energi. Du lär dig att träna din hjärna, så att du kan leva ditt liv i bra balans, ha plus-hälsa, fixa motgångar, nå drömmar och se ljust på framtiden. Du gör upp en egen handlingsplan och får ljudfiler att lyssna på. Dessutom har du telefon-, sms- eller mailkontakt