Privatpersoner

Mental träning för privatpersoner, idrottare och artister

Hur går individuell mental träning till?

I den individuella mentala träningen arbetar du med dina tankar, känslor, attityder och handlingsmönster, hur de påverkar dig och hur du vid behov kan förändra dem så att de tjänar dig på ett bra sätt. Inledningsvis definierar vi var du befinner dig just nu och funderar tillsammans på vart du vill komma. Vi arbetar mot tydliga mål, ser på möjligheter och lösningar och tar fram en plan för hur du ska nå dit du vill. Du får konkreta verktyg och träningsprogram.

 

Det kan handla om att du vill:

  • förbättra en prestation
  • göra en livsstilsförändring
  • hitta mod att byta bana eller karriär
  • kunna hantera stress, rädslor och oro
  • få mer energi och ökad motivation
  • jobba med din självkänsla och ditt självförtroende
  • prata med någon om ett dilemma du har

 

Priser

80€/första gången (90 minuter)

75€/andra, tredje, fjärde…gången

 

Priser för ungdomar och unga vuxna under 26 år:

55€/första gången (90 minuter)

50€/andra, tredje, fjärde…gången