Yritykset

Miksi yrityksesi tulisi panostaa mentaaliseen valmennukseen?

Jokainen hyötyy mentaalisesta valmennuksesta! Yrityksesi työntekijät oppivat keräämään voimia ja kehittämään itseään. He ovat iloisempia, terveempiä, luovempia ja ratkaisunhakukeskeisempiä. He osaavat hyödyntää mentaalisen valmennuksen menetelmiä ja työkaluja ja heillä on selkeä toimintasuunnitelma, jonka avulla he pääsevät tuloksiin ja asetettuihin tavoitteisiin.

Mitä me tarjoamme?

 

Tarjoamme yksilöllisesti suunniteltuja luentoja ja luentosarjoja sekä pienryhmätyöskentelyä, aiheina mm:

  • Vahvana myötä- ja vastamäessä
  • Sisäinen motivaatio  –  uudet tulokset
  • AIMLE – aivotieto, inspiraatio, minä-kuva, luovuus ja elämänilo
  • Matkustajana vai kapteenina elämän laivassa?
  • Tavoitekuvan ohjelmointi   –  mentaalisen valmennuksen ydin.

Miten yrityksesi hyötyy, kun työntekijät saavat yksilöllistä ohjausta?

Yksilöllisessä ohjauksessa lähtökohtana ovat asiakkaan omat ammatilliset ja henkilökohtaiset tarpeet. Mentaalinen valmennus on tehokas menetelmä kaikille, jotka pyrkivät tasapainoiseen elämään, haluavat muuttaa rajoittuneita ajatus-, asenne-, tunne- ja toimintamallejaan, oppia uusia keinoja saavuttaa tavoitteita ja tuloksia sekä kokea, kuinka luovuus ja toimintatarmo kasvavat.

Kaikki tämä on myös yrityksen hyödyksi.

Ota meihin yhteyttä jo tänään, niin voimme yhdessä laatia ohjelman sinulle ja yrityksellesi.